Aandacht voor ordentelijke start schooljaar!

Uit de bespreking van onderwijsdecreet XXIX Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, het zal u niet verrassen dat ik mogelijk – om niet te zeggen: zeker – voor een laatste maal aandacht vraag voor mijn resolutie van 28 mei 2003 betreffende het tijdig indienen van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs, met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar. Bij de overwegingen stelden we dat de start van een schooljaar ordentelijk moet kunnen verlopen, dat scholen daartoe tijdig de nodige voorbereidingen moeten kunnen treffen, en dat scholen niet in de zomervakantie mogen worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving. Daarom hebben we het volgende aan de Vlaamse Regering gevraagd: ontwerpen van decreet inzake Onderwijs in het Vlaams Parlement indienen voor 1 mei als de inwerkingtreding gepland is op 1 september van datzelfde jaar; de ontwerpen van decreten inzake onderwijs die zijn ingediend na 1 mei, mogen zeker niet in werking treden bij het begin van het daaropvolgende schooljaar; geen omzendbrieven aan de scholen meedelen waarvoor de wettelijke basis ontbreekt; alle besluiten en omzendbrieven voor bepalingen die in werking treden op 1 september ten laatste op 25 juni aan de scholen meedelen.

“Aandacht voor ordentelijke start schooljaar!” verder lezen

Waasmunster vindt compromis over renovatie Potpolder IV

Durmevallei – Sigmaplan

Na een overleg met bezorgde boeren en burgers richtte Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kritische vragen over de renovatie van Potpolder IV aan minister Ben Weyts. Renovatie komt voor dit gebied langs de rivier de Durme neer op de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, wat volgens minister Ben Weyts en de Vlaamse waterwegenbeheerder de historische functie is en zo ook voorzien in het oorspronkelijke Sigmaplan dat dateert van 1977. Inwoners van Waasmunster kanten zich tegen het project omdat de aanleg van een nieuwe dijk in de polder erg ingrijpend is voor landschap, landbouw en natuur. Voor de plaatselijke landbouwers is het moeilijk te begrijpen waarom zij alle lasten voor waterberging moeten dragen in een gebied met veel natuurlijke waterplassen. Het gemeentebestuur maakte voorbehoud, maar wil de renovatie nu goedkeuren.

“Waasmunster vindt compromis over renovatie Potpolder IV” verder lezen

Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer. Het probleem van de verloning bij korte, deeltijdse vervangingen was al eerder aan bod gekomen: in de commissievergadering van 13 maart 2014 en in een schriftelijke vraag die Jos De Meyer gesteld had op 21 augustus 2014. De specifieke aard van de huidige prestatieregeling en de opdracht in het onderwijs die op weekbasis vastgelegd zijn, spoort niet met de werkelijke prestaties die geleverd worden bij een korte, deeltijdse vervanging.

“Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen” verder lezen

Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd

Beeld: Vilt –  Vereinigte Hagel

Na een hobbelig parcours is de brede weersverzekering woensdag eindelijk goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartij Groen heeft zich bij de stemming onthouden. De tekst gaat nu naar de plenaire vergadering. Deze brede weersverzekering moet landbouwers vanaf 2020 verzekeren tegen teeltschade nu zij niet langer een beroep kunnen doen op het Landbouwrampenfonds. In de eerste jaren krijgen landbouwers tot 65 procent tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de polis.

“Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd” verder lezen

Vlaams minister Ben Weyts legt bezwaren naast zich neer – Renovatie van Potpolder IV gaat wel degelijk door

De renovatie van Potpolder IV (Hof ten Rijen) is een van de zeven Sigmaprojecten in de Durmevallei
(Foto: repro jvdv)

Bezwaren

WAASMUNSTER – In de streek van Hof ten Rijen heerst beroering over de plannen om Potpolder IV te renoveren, lees: uit te breiden. Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) moet het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV grondig gerenoveerd worden om de omgeving van Hof ten Rijen te beschermen tegen overstromingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Sint-Niklaas oppert echter dat deze potpolder in Waasmunster nabij de grens met Lokeren een landschappelijk waardevol valleigebied is. De Meyer legde de problematiek voor aan de minister. “De renovatie van dit overstromingsgebied behoort tot de zeven Sigma-ingrepen in de Durmevallei, noodzakelijk om de waterveiligheid te garanderen”, houdt minister Weyts voet bij stuk.

“Vlaams minister Ben Weyts legt bezwaren naast zich neer – Renovatie van Potpolder IV gaat wel degelijk door” verder lezen

Veel lof voor Het Wase Neerhof

Foto: Sylvain Luyckx

Koninklijke Maatschappij Het Wase Neerhof is in het stadhuis van Sint-Niklaas officieel ontvangen. Dat gebeurde naar aanleiding van de prachtige prestaties die op het Europees kampioenschap in Denemarken werden geleverd. De liefhebbers van neerhofdieren werden er met veel lof overladen. (Het Nieuwsblad, sls)

Vlaanderen trekt geld uit voor fietspaden Damstraat in Nevele

Vlaanderen investeert zowel in 2019, 2020 als 2021 200.000 euro in het fietspadenproject in de Damstraat. Het geld wordt gebruikt om de onteigeningsvergoedingen te betalen voor grondinnemingen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uit Belsele stelde aan Vlaams minister voor Openbare werken en Mobiliteit, Ben Weyts de vraag welke investeringen gepland zijn aan de N437 of Damstraat in Nevele. “Belangrijke investeringen die zowel de fietsveiligheid als het treinverkeer ten goede moeten komen”, zegt Jos De Meyer.

“Vlaanderen trekt geld uit voor fietspaden Damstraat in Nevele” verder lezen