You are hereBlogs

Blogs


Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting

twitter eindtermen.jpg

Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, heeft een lange voorgeschiedenis. Er ging een maatschappelijk debat aan vooraf over wat in ons onderwijs aan bod moet komen. Ik wil hier onze waardering uitdrukken voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de eindtermen die vandaag voorliggen.
Na het maatschappelijke en politieke debat keurde dit parlement begin dit jaar een kaderdecreet goed dat zorgde voor een nieuwe architectuur van onze onderwijsdoelen en dat ook een nieuwe procedure voorzag voor de ontwikkeling ervan.

Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad

20181203 - minister hilde Crevits.jpg

In de eerste graad van het secundair onderwijs heeft meer dan 96% van de leerkrachten lichamelijke opvoeding een “vereist” bekwaamheidsbewijs voor dat vak, in de derde graad heeft slechts 41% van de leerkrachten wiskunde zo’n vereist bevoegdheidsbewijs.
Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

Een “vereist” bekwaamheidsbewijs verwijst in principe naar de meest passende vooropleiding om een bepaald vak te geven, een “voldoende geacht” bekwaamheidsbewijs geeft meestal gewoon het niveau (master of bachelor) aan dat hoort bij het “bewijs van pedagogische bekwaamheid “ of BPB. De klassering “voldoend geacht” is daardoor ook zeer ruim. Zo heeft een handelsingenieur met BPB (maar ook gelijk welke andere master met een BPB) een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor wiskunde derde graad. In noodgevallen kan een school ook tijdelijk iemand aanstellen met een “ander” diploma.

Nieuwe meerderheid keurt RUP “Industriepark Noord” goed, maar vergat wel de mobiliteitsproblemen in de omliggende straten…

foto Joris Vergauwen.JPG

De nieuwe Sint-Niklase meerderheid keurt het RUP “Industriepark Noord” goed maar vergat tot nog toe wel om de mobiliteitsproblemen in de omliggende straten aan te pakken, aldus raadslid Jos De Meyer.

Ook de uitdrukkelijk op de hoorzitting beloofde luchtkwaliteitsmeting in de Hoge Heerweg tijdens de spitsuren moet nog gebeuren…

Kwart Vlaamse leerkrachten in vorm van verlofstelsel

20181123 - minister Hilde Crevits.jpg

Een pak leerkrachten kiest voor een vorm van werkonderbreking. Vooral vijftigplussers bouwen hun carrière af via een vorm van verlof.
Een kwart van de leerkrachten in Vlaanderen maakte vorig schooljaar gebruik van een vorm van verlof zoals loopbaanonderbreking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

15 maanden werken aan oude Scheldebrug Temse op komst!

Scheldebrug Temse - foto JVS.jpg

Op vraag van de Wase volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) meer toelichting bij de nakende én gevreesde werken aan de Scheldebrug. Eerder dit jaar veroorzaakten de werken aan de Scheldebrug immers zes maanden lang voor een pak verkeershinder op de N16.

“Respect voor de gesneuvelden? Helaas te laat”

Het monumentje voor de oorlogsslachtoffers in het gehucht Puivelde. Jos De Meyer had aangedrongen op een herstel vóór 11 november. “Maar helaas is dat niet gebeurd.”Sint-Niklaas Het kleine herdenkingsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog aan de kerk in Puivelde raakte niet op tijd hersteld. “Het is een ontgoocheling dat dit niet vóór 11 november is gebeurd”, stelt gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V).

Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen

Joke Schauvliege - foto Landbouwleven.jpg

Alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben recht op ondersteuning voor noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking. Dat antwoordde landbouwminister Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over het risico op stroomtekorten.De Meyer (CD&V) memoreerde aan een recente waarschuwing van het Federaal Planbureau. Tussen 20 oktober en 28 november zou maar een van de zeven kerncentrales in België werken. Daaruit volgt een redelijke kans op stroomtekorten, maar ook de vrees dat die voorkomen worden door voor de hoofdprijs stroom te importeren.

Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel

Minister Hilde C.jpg

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs is vorig schooljaar licht gestegen, maar de groei is afgeremd. In het basisonderwijs bleef het cijfer voor het derde schooljaar op rij stabiel. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).

Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs

20181031 -  schoolmuur beschilderd klein.jpg

Uit de gegevens van het recente tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten blijkt duidelijk dat de taak van leraars heel divers is en dat ze meer omvat dan men er buiten de school over weet. Dat bleek toen op de commissie Onderwijs vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer hierover aan bod kwamen.

Commissie Onderwijs - Pensioen en zware functies

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema. Hij merkte al meteen fijntjes op dat het zijn overtuiging was dat de belangrijkheid van het thema niet werd bepaald door de duurtijd van de spreektijd en dat hij het bijgevolg beknopt ging houden… Hij maakte een stand van zaken op rond de procedure inzake de zgn. zware functies en herinnerde uitdrukkelijk aan de eerdere standpuntnota van de Vlaamse regering over het pensioendossier. Dan volgde een heel reeks vragen: wat waren de ontwikkelingen intussen in de desbetreffende onderhandelingen, quid met de betrokkenheid van de Vlaamse regering en zou er eventueel een specifiek koninklijk besluit voor de openbare sector kunnen komen waardoor er onder meer voor het onderwijspersoneel spoedig duidelijkheid kon worden gecreëerd?