You are hereBlogs / Jos De Meyer's blog

Jos De Meyer's blog


Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen

Joke Schauvliege - foto Landbouwleven.jpg

Alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben recht op ondersteuning voor noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking. Dat antwoordde landbouwminister Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over het risico op stroomtekorten.De Meyer (CD&V) memoreerde aan een recente waarschuwing van het Federaal Planbureau. Tussen 20 oktober en 28 november zou maar een van de zeven kerncentrales in België werken. Daaruit volgt een redelijke kans op stroomtekorten, maar ook de vrees dat die voorkomen worden door voor de hoofdprijs stroom te importeren.

Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel

Minister Hilde C.jpg

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs is vorig schooljaar licht gestegen, maar de groei is afgeremd. In het basisonderwijs bleef het cijfer voor het derde schooljaar op rij stabiel. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).

Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs

20181031 -  schoolmuur beschilderd klein.jpg

Uit de gegevens van het recente tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten blijkt duidelijk dat de taak van leraars heel divers is en dat ze meer omvat dan men er buiten de school over weet. Dat bleek toen op de commissie Onderwijs vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer hierover aan bod kwamen.

Commissie Onderwijs - Pensioen en zware functies

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema. Hij merkte al meteen fijntjes op dat het zijn overtuiging was dat de belangrijkheid van het thema niet werd bepaald door de duurtijd van de spreektijd en dat hij het bijgevolg beknopt ging houden… Hij maakte een stand van zaken op rond de procedure inzake de zgn. zware functies en herinnerde uitdrukkelijk aan de eerdere standpuntnota van de Vlaamse regering over het pensioendossier. Dan volgde een heel reeks vragen: wat waren de ontwikkelingen intussen in de desbetreffende onderhandelingen, quid met de betrokkenheid van de Vlaamse regering en zou er eventueel een specifiek koninklijk besluit voor de openbare sector kunnen komen waardoor er onder meer voor het onderwijspersoneel spoedig duidelijkheid kon worden gecreëerd?

Commissie Onderwijs - Taxshelter voor schoolinvesteringen

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer ging terug op o.a. een artikel in De Tijd van 28 juni 2018. Een taxshelter in dit verband zou vooral gericht zijn op bedrijven die een fiscaal voordeel zouden kunnen verwerven als ze investeren in onderwijsapparatuur als opleidingsmateriaal voor scholen. Hoever stond het intussen met dit voorstel van minister Crevits, wilde de vragensteller weten.

Zorgkrediet telt mee voor pensioen

20181023 - Jos en minister Crevits_0.jpg

Na de hervorming van de mogelijkheden om deeltijds verlof te nemen in het onderwijs was het niet duidelijk in hoeverre bepaalde periodes zouden worden meegeteld voor het berekenen van de latere pensioendatum of het pensioenbedrag van de betrokkenen. In de commissie onderwijs heb ik regelmatig gevraagd naar de stand van zaken. Minister Crevits heeft nu op mijn vraag meegedeeld dat de federale overheid beslist heeft om het zorgkrediet te laten meetellen voor de berekening van het pensioen. Dat is een geruststelling voor het onderwijspersoneel.

Verplichte niet-bindende toelatingsproef diergeneeskunde vanaf 2019-2020

20181007 - Jos Vlaams parlement.jpg

Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen studenten die de opleiding diergeneeskunde willen volgen moeten deelnemen aan een verplichte niet-bindende toelatingsproef.Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van de parlementsleden Jos De Meyer (CD&V) en Koen Daniels (N-VA). Momenteel zijn er al verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor studenten die aan de hogeschool een opleiding tot leraar willen starten en studenten die aan de universiteit een opleiding tot burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect willen starten.

Vlaanderen praat met EU over steun aan varkensbedrijven

everzwijn - foto Vilt.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger interpelleerde minister Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement over de Afrikaanse varkenspest en de economische gevolgen hiervan.

Graag meer rechtszekerheid bij vergunningenbeleid!

Jos Vlaams parlement.jpg

De voorbije tweeënhalf jaar werden 19 bouwaanvragen voor eengezinswoningen geweigerd in de stad Sint-Niklaas, 638 werden verleend. Voor meergezinswoningen werden er in dezelfde periode 47 geweigerd, 96 verleend. Tien verkavelingen werden geweigerd, 20 verleend.
De cijfers geven reeds een tendens aan, maar zijn niet het belangrijkste, aldus raadslid Jos De Meyer, die niet pleit voor een laks beleid maar wel voor meer rechtszekerheid.