Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts: “Nog dit jaar studieopdracht voor capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke”

De E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke

JVS De E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt aan dat er nog dit jaar een studieopdracht wordt uitgeschreven met het oog op een capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Dat moet gebeuren door een doortrekking van de parallelwegen en/of het aanleggen van een vierde rijstrook.

“Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts: “Nog dit jaar studieopdracht voor capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke”” verder lezen

Asfalt E17 in Lokeren krijgt in 2020 herstelbeurt

© Yannick De Spiegeleir – Het asfalt van de E17 krijgt tussen Waasmunster en Destelbergen volgend jaar een herstelbeurt.

Het asfalt van de E17 krijgt tussen Waasmunster en Destelbergen volgend jaar een herstelbeurt. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vernomen dat het asfalt op de E17 in Lokeren tussen Destelbergen en Waasmunster zal hersteld worden.

“Asfalt E17 in Lokeren krijgt in 2020 herstelbeurt” verder lezen

Herstelling voor E17-brug in Klapstraat in Nazareth

 © Anthony Statius – De brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

De brug over de E17 in de Klapstraat (N437) in Nazareth wordt in de loop van 2020 gesaneerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken gevraagd over de geplande herstelling van de brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

“Herstelling voor E17-brug in Klapstraat in Nazareth” verder lezen

Homans mag wagenpark verder versneld vergroenen

DIGITAL CAMERA

Als de cijfers bevestigd worden, was het wagenpark van de Vlaamse overheid in 2017 groener dan het gemiddelde in ons land, in tegenstelling tot vorige jaren. Dat concludeerde Vlaams parlementslid Jos De Meyer bij het vergelijken van het recentste rapport van de VUB en de website Ecoscore met de cijfers die hij kreeg van minister Homans van Binnenlands bestuur. Tegenover 58,73 in 2016 maakt de gemiddelde ecoscore van de voertuigen van de Vlaamse overheid een sprong van 3,64 punten naar 62,37 in 2017. Dat is opmerkelijk, want de gestage vergroening van dat wagenpark gebeurde vroeger met bescheiden cijfers na de komma. In 2016 was de gemiddelde ecoscore van het wagenpark in ons land 59,3, tegenover 58,73 voor de overheid. Nu is het algemeen gemiddelde verbeterd naar 60,4, en dat van de wagens van de overheid naar 62,37, als de cijfers van de minister bevestigd worden. Het gaat immers om voorlopige cijfers, en bovendien worden lichte vrachtwagens of bestelwagens niet meegenomen in de berekening, omdat daar volgens de minister geen ecoscore aan wordt toegekend (Via de officiële website Ecoscore is het voor de gewone burger echter geen probleem om die op te zoeken).

“Homans mag wagenpark verder versneld vergroenen” verder lezen

Durmeoever in Lokeren krijgt tweesporenbetonpad

Als alles goed gaat, wordt op de Durmeoever in de loop van 2020 een tweesporenbetonpad aangelegd. Daardoor kan fietsen en wandelen langs de Durme veel veiliger en comfortabeler verlopen. Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Momenteel wordt het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning afgewerkt en wordt het aanbestedingsdossier voorbereid. De werken omvatten de aanleg van een tweesporenbetonpad parallel met de Durme, vanaf de Veerstraat tot aan het pompgemaal De Weehage. Ter hoogte van het pompgemaal komt een fiets- en voetgangersbrugje over de uitstroomconstructie van het pompgemaal. De dijk wordt aan de waterkant hersteld met natuurvriendelijke materialen. Voor het totale project is 335.000 euro voorzien”, aldus de minister. (Het Nieuwsblad, ies)

SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!

Vandaag hebben de sociale partners op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gezamenlijk hun toekomstplan voor het basisonderwijs in het Vlaams Parlement voorgesteld. Daarin tekenen zij een sterke lange termijnvisie uit en vragen zij een investeringsplan op drie sporen: de koopkracht van de basisscholen, de versterking van het lerarenteam en de ondersteuning van de schoolorganisatie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer sprak tijdens de hoorzitting de steun uit voor deze drie sporen: “Voor CD&V is investeren in basisonderwijs de prioriteit voor de volgende bestuursperiode.”

“SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!” verder lezen

Werken aan sigmaproject in Hamme duren zeker nog vijf jaar

Repro: Koen Baten – Sigmaplan Wal – Zwijn

De werken aan het Sigmaproject in Hamme zullen zeker nog vijf jaar duren. Dat blijkt uit een antwoord dat minister Ben Weyts gegeven heeft op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer over de duur van de werken (CD&V). De werken zijn van start gegaan in 2013, en verloopt sindsdien in verschillende fases.

“Werken aan sigmaproject in Hamme duren zeker nog vijf jaar” verder lezen

Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet

foto: Vilt

Zowel in de commissie Landbouw als in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement wordt volgende week een voorstel van decreet over de brede weersverzekering voor de land- en tuinbouw besproken en vermoedelijk ook goedgekeurd. Die verzekering moet ervoor zorgen dat de landbouwers zich vanaf 2020 op de private verzekeringsmarkt kunnen indekken tegen schade aan gewassen als gevolg van een natuurramp. Tot nu toe konden zij zich daarvoor wenden tot het (landbouw)rampenfonds, maar dat systeem gaat nog dit najaar op de schop.

Omdat het einde van het landbouwrampenfonds grote gevolgen kan hebben voor de Vlaamse land- en tuinbouwers maakten de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering werk van een volwaardig en werkend alternatief. “Dat moet er nu komen onder de vorm van een brede weersverzekering”, vertelt voorzitter van de Landbouwcommissie Jos De Meyer (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. Volgens N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch wordt er gekeken naar het systeem van de hagelschade. “Die schade is op dit moment het enige risico waarvoor op de Belgische markt een verzekeringsdekking wordt aangeboden”, stelt hij.

“Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet” verder lezen

N446 en Durmebrug in Waasmunster krijgen langverwachte make-over in 2020: “Moordstroken zullen eindelijk tot het verleden behoren”

Foto: Yannick De Spiegeleir –  Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446.

Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446. Na jaren van lobbywerk is er eindelijk een startdatum gekend voor het aanpakken van de onveilige N446 en de Durmebrug. Volgend jaar wordt de gewestweg, waar in 2016 nog een fietser om het leven kwam, grondig aangepakt. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

“N446 en Durmebrug in Waasmunster krijgen langverwachte make-over in 2020: “Moordstroken zullen eindelijk tot het verleden behoren”” verder lezen

Loszittende stukken beton van snelwegbrug preventief afgetikt

1,2 miljoen euro voor sanering drie bruggen over E17

Foto: Kristof Pieters

Het Agentschap Wegen & Verkeer trekt 1,2 miljoen euro uit voor de renovatie van drie bruggen over de E17 in Temse en Beervelde. De werken zullen in 2021 uitgevoerd worden. In afwachting daarvan werden het voorbije weekend al loszittende stukken beton ‘afgetikt’ aan de brug ter hoogte van de Landmolenstraat in Temse. Zo wil men voorkomen dat er stukjes beton op voorbijrijdende wagens zouden vallen.

“Loszittende stukken beton van snelwegbrug preventief afgetikt” verder lezen

Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.

Het aantal leerlingen in ons nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen, concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs. Volgens de cijfers van oktober 2018 is op dit ogenblik slechts 14% van de leerlingen in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs ingeschreven in een “nijverheidstechnische” richting. In 1996 ging het nog om 20,45%, in 2016 om 15,7%. Dat nijverheidstechnisch onderwijs is geen aparte categorie in de tellingen, het is de samenbundeling van de studiegebieden Auto, Bouw, Hout, Koeling en Warmte, Mechanica-elektriciteit en Textiel. Over heel Vlaanderen zijn er in Mechanica-elektriciteit wel 123 leerlingen meer ingeschreven en in Textiel 3, maar dat weegt niet op tegen de dalingen in de andere studiegebieden. In het secundair onderwijs is er op dit ogenblik een groeiend leerlingenaantal in de eerste graad. We moeten dus zoals dat voorzien is in de vernieuwde eerste graad zeker inzetten op een goede oriëntatie, stelt De Meyer, want onze maatschappij heeft nood aan voldoende afgestudeerden met een STEM-profiel.

“Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.” verder lezen

Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs

“Het Vlaams onderwijs blijft een vrouwelijk bastion”, leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer af uit de cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, waar verhoudingsgewijs hoofdzakelijk vrouwelijke personeelsleden aan de slag zijn, groeit hun aandeel nog verder van 86,7% in 2015 naar 87,3% in de laatste telling. Zoals al bleek uit vroegere cijfergegevens zijn mannelijke personeelsleden nog steeds oververtegenwoordigd in de jobs met status. In het gewoon secundair onderwijs bestaat bijvoorbeeld 63,5% van de personeelsleden uit vrouwen maar bij de directeurs is er een meerderheid van mannen, al is het overwicht wel een tikje verminderd van 62% in 2015 naar 59% in 2018. In dezelfde lijn ligt de vaststelling dat aan de universiteiten de mannelijke professoren (ZAP of zelfstandig academisch personeel) in de meerderheid zijn (72%), maar bij de assistenten zijn de verhoudingen omgekeerd met een meerderheid van bijna 54% vrouwen.

“Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs” verder lezen

Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit

foto: Joris Vergauwen

De Sint-Niklase gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel, van 9,5 naar 12 miljoen euro. Sp.a, dat vanaf volgende week in de oppositie zit, stemde tégen en riep op om het project te herbekijken. “De stad en de ontwerper moeten opnieuw aan tafel gaan zitten om tot een meer betaalbaar project te komen”, stelde schepen van Financiën Kris Van der Coelden (sp.a).

“Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit” verder lezen

Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen

Het is belangrijk dat nieuwkomers in Vlaanderen in de mate van het mogelijke kunnen worden tewerkgesteld op het niveau van hun diploma, vindt Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die bij minister Crevits van Onderwijs recente cijfers opvroeg over erkenningen van buitenlandse diploma’s. In 2018 werden tot nu toe al diploma’s erkend uit 146 verschillende landen. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen terecht bij verschillende organisaties als ze hun buitenlands diploma willen laten erkennen. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) speelt een belangrijke rol hierin: de medewerkers van de regionale kantoren begeleiden nieuwkomers bij het indienen van een aanvraag bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre ).

“Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen” verder lezen

Gelukkig en voorspoedig 2019!

Jos De Meyer

Hier waar gij Waasland weer vol winter ziet

beginnen wij de laatste en eerste dagen:

een jaar dat gaat, een jaar in het verschiet,

een toekomst van verwachtingen en vragen.

Anton van Wilderode

JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING

In het debat rond de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een duidelijk engagement van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering voor een haalbaar en volwaardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. De werking van het landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen, loopt immers af op 1 september 2019. De Meyer benadrukte in zijn tussenkomst de noodzaak van het voorhanden zijn van een duidelijke en marktconforme weersverzekering.

“JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING” verder lezen