N446 en Durmebrug in Waasmunster krijgen langverwachte make-over in 2020: “Moordstroken zullen eindelijk tot het verleden behoren”

Foto: Yannick De Spiegeleir –  Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446.

Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446. Na jaren van lobbywerk is er eindelijk een startdatum gekend voor het aanpakken van de onveilige N446 en de Durmebrug. Volgend jaar wordt de gewestweg, waar in 2016 nog een fietser om het leven kwam, grondig aangepakt. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

“N446 en Durmebrug in Waasmunster krijgen langverwachte make-over in 2020: “Moordstroken zullen eindelijk tot het verleden behoren”” verder lezen

Loszittende stukken beton van snelwegbrug preventief afgetikt

1,2 miljoen euro voor sanering drie bruggen over E17

Foto: Kristof Pieters

Het Agentschap Wegen & Verkeer trekt 1,2 miljoen euro uit voor de renovatie van drie bruggen over de E17 in Temse en Beervelde. De werken zullen in 2021 uitgevoerd worden. In afwachting daarvan werden het voorbije weekend al loszittende stukken beton ‘afgetikt’ aan de brug ter hoogte van de Landmolenstraat in Temse. Zo wil men voorkomen dat er stukjes beton op voorbijrijdende wagens zouden vallen.

“Loszittende stukken beton van snelwegbrug preventief afgetikt” verder lezen

Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.

Het aantal leerlingen in ons nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen, concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs. Volgens de cijfers van oktober 2018 is op dit ogenblik slechts 14% van de leerlingen in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs ingeschreven in een “nijverheidstechnische” richting. In 1996 ging het nog om 20,45%, in 2016 om 15,7%. Dat nijverheidstechnisch onderwijs is geen aparte categorie in de tellingen, het is de samenbundeling van de studiegebieden Auto, Bouw, Hout, Koeling en Warmte, Mechanica-elektriciteit en Textiel. Over heel Vlaanderen zijn er in Mechanica-elektriciteit wel 123 leerlingen meer ingeschreven en in Textiel 3, maar dat weegt niet op tegen de dalingen in de andere studiegebieden. In het secundair onderwijs is er op dit ogenblik een groeiend leerlingenaantal in de eerste graad. We moeten dus zoals dat voorzien is in de vernieuwde eerste graad zeker inzetten op een goede oriëntatie, stelt De Meyer, want onze maatschappij heeft nood aan voldoende afgestudeerden met een STEM-profiel.

“Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.” verder lezen

Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs

“Het Vlaams onderwijs blijft een vrouwelijk bastion”, leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer af uit de cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, waar verhoudingsgewijs hoofdzakelijk vrouwelijke personeelsleden aan de slag zijn, groeit hun aandeel nog verder van 86,7% in 2015 naar 87,3% in de laatste telling. Zoals al bleek uit vroegere cijfergegevens zijn mannelijke personeelsleden nog steeds oververtegenwoordigd in de jobs met status. In het gewoon secundair onderwijs bestaat bijvoorbeeld 63,5% van de personeelsleden uit vrouwen maar bij de directeurs is er een meerderheid van mannen, al is het overwicht wel een tikje verminderd van 62% in 2015 naar 59% in 2018. In dezelfde lijn ligt de vaststelling dat aan de universiteiten de mannelijke professoren (ZAP of zelfstandig academisch personeel) in de meerderheid zijn (72%), maar bij de assistenten zijn de verhoudingen omgekeerd met een meerderheid van bijna 54% vrouwen.

“Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs” verder lezen

Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit

foto: Joris Vergauwen

De Sint-Niklase gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel, van 9,5 naar 12 miljoen euro. Sp.a, dat vanaf volgende week in de oppositie zit, stemde tégen en riep op om het project te herbekijken. “De stad en de ontwerper moeten opnieuw aan tafel gaan zitten om tot een meer betaalbaar project te komen”, stelde schepen van Financiën Kris Van der Coelden (sp.a).

“Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit” verder lezen

Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen

Het is belangrijk dat nieuwkomers in Vlaanderen in de mate van het mogelijke kunnen worden tewerkgesteld op het niveau van hun diploma, vindt Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die bij minister Crevits van Onderwijs recente cijfers opvroeg over erkenningen van buitenlandse diploma’s. In 2018 werden tot nu toe al diploma’s erkend uit 146 verschillende landen. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen terecht bij verschillende organisaties als ze hun buitenlands diploma willen laten erkennen. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) speelt een belangrijke rol hierin: de medewerkers van de regionale kantoren begeleiden nieuwkomers bij het indienen van een aanvraag bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre ).

“Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen” verder lezen

Gelukkig en voorspoedig 2019!

Jos De Meyer

Hier waar gij Waasland weer vol winter ziet

beginnen wij de laatste en eerste dagen:

een jaar dat gaat, een jaar in het verschiet,

een toekomst van verwachtingen en vragen.

Anton van Wilderode

JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING

In het debat rond de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een duidelijk engagement van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering voor een haalbaar en volwaardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. De werking van het landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen, loopt immers af op 1 september 2019. De Meyer benadrukte in zijn tussenkomst de noodzaak van het voorhanden zijn van een duidelijke en marktconforme weersverzekering.

“JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING” verder lezen

Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!

“Het is immers maar al te duidelijk dat water uit loden leidingen, zeker na een periode van stilstand, niet zonder meer als drinkwater kan worden gebruikt,” aldus Jos De Meyer.“Ondertussen zijn er nog steeds scholen met loden waterleidingen. Een tiental scholen heeft in het voorbije jaar nog een verbod gekregen om nog kraantjeswater te gebruiken als drinkwater voor leerlingen en personeel. Ik wil graag vernemen welke beleidsmaatregelen overwogen worden om in alle scholen veilig en gezond drinkwater te garanderen.

“Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!” verder lezen

Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting

Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, heeft een lange voorgeschiedenis. Er ging een maatschappelijk debat aan vooraf over wat in ons onderwijs aan bod moet komen. Ik wil hier onze waardering uitdrukken voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de eindtermen die vandaag voorliggen. Na het maatschappelijke en politieke debat keurde dit parlement begin dit jaar een kaderdecreet goed dat zorgde voor een nieuwe architectuur van onze onderwijsdoelen en dat ook een nieuwe procedure voorzag voor de ontwikkeling ervan.

“Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting” verder lezen

Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad

In de eerste graad van het secundair onderwijs heeft meer dan 96% van de leerkrachten lichamelijke opvoeding een vereist bekwaamheidsbewijs voor dat vak, in de derde graad heeft slechts 41% van de leerkrachten wiskunde zo’n vereist bevoegdheidsbewijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

“Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad” verder lezen

Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen

Alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben recht op ondersteuning voor noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking. Dat antwoordde landbouwminister Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over het risico op stroomtekorten.De Meyer (CD&V) memoreerde aan een recente waarschuwing van het Federaal Planbureau. Tussen 20 oktober en 28 november zou maar een van de zeven kerncentrales in België werken. Daaruit volgt een redelijke kans op stroomtekorten, maar ook de vrees dat die voorkomen worden door voor de hoofdprijs stroom te importeren.

“Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen” verder lezen

Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs is vorig schooljaar licht gestegen, maar de groei is afgeremd. In het basisonderwijs bleef het cijfer voor het derde schooljaar op rij stabiel. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).

“Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel” verder lezen

Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs

Uit de gegevens van het recente tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten blijkt duidelijk dat de taak van leraars heel divers is en dat ze meer omvat dan men er buiten de school over weet. Dat bleek toen op de commissie Onderwijs vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer hierover aan bod kwamen. Nog nooit voordien was er zo’n grootschalig onderzoek (met 9600 respondenten) uitgevoerd binnen Onderwijs. Op de Commissievergadering stelde minister Crevits dan ook terecht: “Had ik geweten wat er allemaal in zit, dan zou ik gevonden hebben dat we vorige legislatuur dat onderzoek al hadden moeten aanvragen. Je kunt niet oordelen over een schoolopdracht of over noemers aanpassen of niet aanpassen als je die resultaten niet hebt.Ook in deze commissie hebben we over dit voorstel gedebatteerd, zonder dat we voldoende kennis van zaken hadden.”

“Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs” verder lezen

Commissie Onderwijs – Pensioen en zware functies

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema. Hij merkte al meteen fijntjes op dat het zijn overtuiging was dat de belangrijkheid van het thema niet werd bepaald door de duurtijd van de spreektijd en dat hij het bijgevolg beknopt ging houden… Hij maakte een stand van zaken op rond de procedure inzake de zgn. zware functies en herinnerde uitdrukkelijk aan de eerdere standpuntnota van de Vlaamse regering over het pensioendossier. Dan volgde een heel reeks vragen: wat waren de ontwikkelingen intussen in de desbetreffende onderhandelingen, quid met de betrokkenheid van de Vlaamse regering en zou er eventueel een specifiek koninklijk besluit voor de openbare sector kunnen komen waardoor er onder meer voor het onderwijspersoneel spoedig duidelijkheid kon worden gecreëerd?

“Commissie Onderwijs – Pensioen en zware functies” verder lezen

Commissie Onderwijs – Taxshelter voor schoolinvesteringen

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer ging terug op o.a. een artikel in De Tijd van 28 juni 2018. Een taxshelter in dit verband zou vooral gericht zijn op bedrijven die een fiscaal voordeel zouden kunnen verwerven als ze investeren in onderwijsapparatuur als opleidingsmateriaal voor scholen. Hoever stond het intussen met dit voorstel van minister Crevits, wilde de vragensteller weten.

“Commissie Onderwijs – Taxshelter voor schoolinvesteringen” verder lezen