You are hereOnderwijs

Onderwijs


Minister Crevits onderzoekt problemen met het Nationaal Waarborgfonds voor scholen

geld.jpg

Mijn administratie neemt contact op met de federale regering, beloofde minister Crevits van Onderwijs, toen Vlaams Parlementslid Jos De Meyer vroeg naar een oplossing voor scholen in geldnood, die terugbetalingsproblemen hebben met het Nationaal Waarborgfonds.

Bijna kwart leerkrachten ouder dan 50 zit in deeltijds verlofstelsel

lerares.jpg

11.027 vijftigplussers in het onderwijs bevonden zich op 1 februari 2014 in een deeltijds verlofstelsel. Dat is 22,54 procent van het totale aantal, blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V). Personeelsleden die in een volledige uitstapregeling zitten zijn in deze cijfers niet meegerekend.

Vlaamse reaffectatiecommissie overbodig?

teacher.jpg

“Het is absoluut mijn bedoeling om een kosten-batenanalyse te maken van de overkoepelende Vlaamse reaffectatiecommissie,” antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer in de commissie.

De Vlaamse reaffectatiecommissie moet ervoor zorgen dat vastbenoemde personeelsleden uit krimpende scholen toegewezen worden aan scholen waar men hen nog wel kan inzetten.

Feestelijke opening nieuwe kleuterafdeling Priester Poppeschool te Elversele

Priester Poppeschool.jpg

Onderwijs is inderdaad meer dan stenen, maar je hebt wel stenen nodig om een huis te bouwen, en je hebt een huis nodig om je ergens thuis te kunnen voelen. Scholen waar men zich kan thuis voelen, moeten goed en eigentijds gehuisvest zijn.
De Priester Poppeschool wil een school zijn waar men zich thuis kan voelen, en mag met recht en reden fier zijn op de vernieuwde infrastructuur.
Ik wil ze daarom dan ook van harte feliciteren met deze verwezenlijking!
De volledige tekst van mijn speech vindt u hieronder.

Zij-instromers in het onderwijs

jos190614.jpg

Interview met Jos De Meyer in De Ochtend (Radio 1) van donderdag 19 juni 2014
Wie op het punt staat een carrièreswitch te maken vanuit de privé naar het onderwijs, moet wel opletten, schreef De Standaard deze ochtend, want de regeling zoals die is voorgesteld door de ontslagnemende Vlaamse regering lijkt niet in orde te zullen komen voor 1 september. Er zijn daar nog wat haken en ogen aan.

- Goedemorgen, Jos De Meyer, CD&V-specialist onderwijs. Er zijn dingen die voor vertraging lijken te zorgen in het uitvoeren van die beslissingen?
- Dat klopt. Ik ga misschien eerst ons fundamenteel uitgangspunt stellen: kinderen en scholen verdienen de beste leerkrachten. Concreet: zorg ervoor dat je jonge mensen die bewust gekozen hebben voor het onderwijs, kunt behouden in hun job. En anderzijds geef je ook kansen aan zij-instromers om te kiezen voor een onderwijsloopbaan. Dat is voor ons fundamenteel. Maar als zij-instromers die morgen starten in het onderwijs twintig jaar anciënniteit meekrijgen en zij die gisteren gestart zijn geen enkel jaar, dan vinden wij dat een discriminatie die werkelijk té groot is.

Betere samenwerking tussen verschillende vormen van deeltijds leren!

DBSO.jpg

In Vlaanderen bestaan verscheidene systemen waarmee leerlingen kunnen voldoen aan de leerplicht en tegelijk een vak leren op de werkvloer. Onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van de verschillende systemen is wenselijk, antwoordden zowel minister Smet van Onderwijs als minister Muyters van Werk en Sociale Economie op de vragen hierover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

“Er wordt helemaal niets afgeschaft”

klas.jpg

Voor alle duidelijkheid: er wordt helemaal niets afgeschaft. Het masterplan gaat over een verbetering. Een 12-jarige moet voor ons niet per se al een keuze maken die de rest van zijn leven bepaalt. Wie dat wel wil, zal dat kunnen. Wie daar nog niet klaar voor is, heeft tot zijn 14de de tijd om te kiezen. En wie daarna een algemene vorming wil, zal die ook krijgen. Op topniveau. Daar is niet de minste discussie over.

Discriminatie zij-instroom wegwerken

boekentas.jpg

Kinderen verdienen de beste leerkrachten. Daarom moeten we er alles aan doen om jonge afgestudeerden die zeer bewust kiezen voor een loopbaan als leerkracht te behouden. Tegelijk is het essentieel dat we sterke zij-instromers aantrekken.

Uitdagingen voor het onderwijs na 25 mei

Onderwijsdebat.jpg

De voorbije weken was ik aanwezig op verscheidene debatten over onderwijs. Vorige vrijdag was ik daarvoor te gast bij de werkgroep Vrouw en Maatschappij in Oudenaarde. Op de vraag naar de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur gaf ik vier hoofdlijnen aan:

1- borgen wat goed is en verbeteren waar nodig;
2- de kwaliteit bewaken, zowel in de beroepsgerichte opleidingen als in studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs;
3- pedagogische vrijheid;
4- voldoende financiële middelen voor onderwijs.

Effectieve splitsing Wereldoriëntatie overgelaten aan volgende regering

wereldbol.jpg

BRUSSEL 27/03 (BELGA) = De effectieve splitsing van de eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt overgelaten aan de volgende legislatuur. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) bevestigde bij de bespreking van het decreet aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) dat de uitvoeringsbesluiten niet meer worden genomen voor de verkiezingen.