You are hereOnderwijs

Onderwijs


Uitdagingen voor het onderwijs na 25 mei

Onderwijsdebat.jpg

De voorbije weken was ik aanwezig op verscheidene debatten over onderwijs. Vorige vrijdag was ik daarvoor te gast bij de werkgroep Vrouw en Maatschappij in Oudenaarde. Op de vraag naar de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur gaf ik vier hoofdlijnen aan:

1- borgen wat goed is en verbeteren waar nodig;
2- de kwaliteit bewaken, zowel in de beroepsgerichte opleidingen als in studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs;
3- pedagogische vrijheid;
4- voldoende financiële middelen voor onderwijs.

Effectieve splitsing Wereldoriëntatie overgelaten aan volgende regering

wereldbol.jpg

BRUSSEL 27/03 (BELGA) = De effectieve splitsing van de eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt overgelaten aan de volgende legislatuur. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) bevestigde bij de bespreking van het decreet aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) dat de uitvoeringsbesluiten niet meer worden genomen voor de verkiezingen.

Zij-instromers in het onderwijs niet ten nadele van jonge personeelsleden

Als het Vlaamse onderwijs meer ervaren zij-instromers aantrekt uit andere sectoren, zal dat niet ten nadele zijn van jonge personeelsleden, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer bij de bespreking van zijn vraag daarover op de commissie Onderwijs.

Rechtvaardige verdeling van de extra middelen voor capaciteitsproblemen

schoolgebouw.jpg

Uit CD&V-hoek is tot slot nog te horen dat zij de "bezorgdheid" over het evenwicht tussen de netten wel begrijpen. Jos De Meyer: "Je moet natuurlijk rekening houden met het feit dat het gemeenschapsonderwijs voor 100 procent betoelaagd wordt en dat het vrij onderwijs (zeg maar het katholieke onderwijsnet, red.) in een andere financieringssituatie zit. Zo duurt het daar langer om aan de nodige middelen te geraken voor het realiseren van projecten".

Toelatingsproef voor opleiding diergeneeskunde?

dierenartsen.JPG

De 159 dierenartsen die in 2013 afstudeerden aan de Vlaamse universiteiten zullen naar alle verwachting niet allemaal in hun beroep actief blijven, stelde Vlaams parlementslid Jos De Meyer in de bespreking van zijn vraag aan minister Smet van Onderwijs. Eén op drie jonge dierenartsen geeft er de brui aan binnen de vijf jaar na het afstuderen omdat de markt voor hun beroepsgroep oververzadigd is. Vooral in de sector kleine huisdieren is er te weinig werk. Aan de Gentse universiteit pleit de decaan van de faculteit diergeneeskunde voor een ingangsexamen, zoals in andere Europese landen.

Meer schooluitval

school.jpg

Leerlingen zonder diploma secundair onderwijs hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is het vermijden van schooluitval zeer belangrijk. In een actuele vraag stelde Vlaams parlementslid Jos De Meyer dat ons land het tegenwoordig minder goed doet in het vermijden van de zogenaamde “ongekwalificeerde uitstroom” . Op vijf jaar tijd is België volgens de meest recente cijfers in vijf jaar tijd van de tiende naar de twintigste plaats gezakt. Het probleem is het grootst in Brussel.

Lerarenstage? Stap zelf een bedrijf binnen!

bedrijfsstage.JPG

Leerkrachten die op bedrijfsstage gaan, beoordelen die ervaring over het algemeen zeer positief: die stage is een middel om de les meer concreet te maken en om kijk te blijven hebben op de situatie in het bedrijfsleven, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer als antwoord op zijn vraag aan minister Smet van Onderwijs. Het proefproject Ondernemend Onderwijs waarmee vorig schooljaar 30 bedrijfsstages werden georganiseerd, wordt dit jaar zelfs lichtjes uitgebreid zodat er 40 stages mogelijk zijn terwijl ondertussen op school activiteiten voorzien worden rond ondernemingszin.

"Programmatie van niet-programmeerbare studierichtingen"

school.jpg

Waarom stuurt het ministerie van Onderwijs via Schooldirect een bericht rond onder de titel “programmatie van niet-programmeerbare studierichtingen”, vroeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer zich af op de Commissievergadering. Vorig jaar bestond er nog een programmatiestop, maar toch werden toen 151 nieuwe studierichtingen mogelijk gemaakt, waarvan er 22 slechts één leerling konden inschrijven.

Besparing door leerkrachten langer aan de slag te houden

lerares voor aula.jpg

Het aanpassen van de uitstapregeling voor leerkrachten zorgt voor een merkbare besparing, antwoordde minister Smet op de vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
De totale kostprijs van de 58+ uitstapregeling is nu al met 36% gedaald, van 93.647.000 naar 59.541.000 euro, zelfs al nemen de oudere personeelsleden die langer in dienst blijven hoe dan ook een grotere hap uit het budget dan hun jongere collega’s met minder wedde-anciënniteit.

Oplossing in zicht voor scholen met afbetalingsproblemen Nationaal Waarborgfonds

spaarvarken.jpg

Scholen die bouwplannen hadden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, konden daar leningen voor afsluiten met staatswaarborg. Veel van die leningen zijn nog niet helemaal afgelost, en sommige scholen hebben het bijzonder moeilijk met de afbetalingen, stelde Vlaams parlementslid Jos De Meyer op de vergadering van de Commissie Onderwijs. Doordat de inflatie tegenwoordig sterk teruggedrongen is, is de leninglast immers verhoudingsgewijs veel zwaarder geworden.