You are hereOnderwijs

Onderwijs


Sterft de schoolmeester uit?

leraar.jpg

De tendens naar vervrouwelijking zet zich op alle niveaus van ons onderwijs verder door, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
De vervrouwelijking neemt toe in alle sectoren. Vroeger bestond er al een zeer sterk overwicht aan vrouwelijke leerkrachten in de basisschool, terwijl bij de professoren aan de universiteit en in de directiefuncties in het secundair onderwijs nog een meerderheid mannen te vinden was. De cijfers tonen aan dat ook in die functies met meer status de dames oprukken. In 2004 was het aandeel mannelijke directeurs in het basisonderwijs nog 53,4%, in 2014 is hun aandeel verminderd tot 42,8%.
Bij de docenten aan de hogeschool is het aandeel mannen in de zelfde periode afgenomen van 53,7% naar 45,9%.

"Andere” diploma’s in het onderwijs

graduation-36012_1280.jpg

JDM: “Naarmate de vakken meer diepgang krijgen, worden minder mensen ingezet met een ‘vereist’ diploma.”

Ons onderwijs heeft duidelijk te weinig leraren met een masterdiploma die opgeleid zijn in het vak dat ze moeten onderwijzen. Dat blijkt uit de cijfers die minister Crevits van Onderwijs bezorgde aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer in antwoord op zijn vraag over de bevoegdheidsbewijzen in het onderwijs.

Minister Crevits wil de “minimumpakketten” in het onderwijs bijsturen

Minister Hilde Crevits.jpg

De “vrije keuze” in het Vlaams onderwijs moet gewaarborgd blijven, maar we moeten wel nagaan of er geen betere modaliteiten zijn dan het systeem van de minimumpakketten, antwoordde minister Crevits op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Dringend studieaanbod vereenvoudigen!

studierichtingen.jpg

Interesse voor technische richtingen verhoogt niet door nieuwe programmaties of grote keuze aan afstudeerrichtingen

Vanaf dit schooljaar zijn nieuwe regels van kracht voor scholen die hun onderwijsaanbod willen aanpassen. Studierichtingen die passen in het Vlaamse actieplan om meer leerlingen te laten kiezen voor wetenschappen, techniek en wiskunde kunnen sinds september 2014 vrij worden geprogrammeerd, maar dat heeft eigenlijk niet geleid tot een merkbare verhoging van het leerlingenaantal in die richtingen. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer in antwoord op zijn vraag hierover aan minister Crevits van Onderwijs.

Crevits deelt bezorgdheid onderwijsveld inzake pensioenhervorming

Minister Hilde Crevits.jpg

In de commissie onderwijs stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister Crevits de vraag naar de invloed van de geplande federale pensioenhervormingen op de pensioenregeling in het Vlaamse onderwijs. De minister antwoordde dat ze de doelstellingen van de federale hervormingen onderschrijft, maar dat ze in een brief aan de federale minister van pensioenen sterk de noodzaak aan sociaal overleg en overgangsmaatregelen benadrukte. Iets wat ze in een nakend overleg verder op het agenda zal plaatsen.

Minister Crevits onderzoekt problemen met het Nationaal Waarborgfonds voor scholen

geld.jpg

Mijn administratie neemt contact op met de federale regering, beloofde minister Crevits van Onderwijs, toen Vlaams Parlementslid Jos De Meyer vroeg naar een oplossing voor scholen in geldnood, die terugbetalingsproblemen hebben met het Nationaal Waarborgfonds.

Bijna kwart leerkrachten ouder dan 50 zit in deeltijds verlofstelsel

lerares.jpg

11.027 vijftigplussers in het onderwijs bevonden zich op 1 februari 2014 in een deeltijds verlofstelsel. Dat is 22,54 procent van het totale aantal, blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V). Personeelsleden die in een volledige uitstapregeling zitten zijn in deze cijfers niet meegerekend.

Vlaamse reaffectatiecommissie overbodig?

teacher.jpg

“Het is absoluut mijn bedoeling om een kosten-batenanalyse te maken van de overkoepelende Vlaamse reaffectatiecommissie,” antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer in de commissie.

De Vlaamse reaffectatiecommissie moet ervoor zorgen dat vastbenoemde personeelsleden uit krimpende scholen toegewezen worden aan scholen waar men hen nog wel kan inzetten.

Feestelijke opening nieuwe kleuterafdeling Priester Poppeschool te Elversele

Priester Poppeschool.jpg

Onderwijs is inderdaad meer dan stenen, maar je hebt wel stenen nodig om een huis te bouwen, en je hebt een huis nodig om je ergens thuis te kunnen voelen. Scholen waar men zich kan thuis voelen, moeten goed en eigentijds gehuisvest zijn.
De Priester Poppeschool wil een school zijn waar men zich thuis kan voelen, en mag met recht en reden fier zijn op de vernieuwde infrastructuur.
Ik wil ze daarom dan ook van harte feliciteren met deze verwezenlijking!
De volledige tekst van mijn speech vindt u hieronder.

Zij-instromers in het onderwijs

jos190614.jpg

Interview met Jos De Meyer in De Ochtend (Radio 1) van donderdag 19 juni 2014
Wie op het punt staat een carrièreswitch te maken vanuit de privé naar het onderwijs, moet wel opletten, schreef De Standaard deze ochtend, want de regeling zoals die is voorgesteld door de ontslagnemende Vlaamse regering lijkt niet in orde te zullen komen voor 1 september. Er zijn daar nog wat haken en ogen aan.

- Goedemorgen, Jos De Meyer, CD&V-specialist onderwijs. Er zijn dingen die voor vertraging lijken te zorgen in het uitvoeren van die beslissingen?
- Dat klopt. Ik ga misschien eerst ons fundamenteel uitgangspunt stellen: kinderen en scholen verdienen de beste leerkrachten. Concreet: zorg ervoor dat je jonge mensen die bewust gekozen hebben voor het onderwijs, kunt behouden in hun job. En anderzijds geef je ook kansen aan zij-instromers om te kiezen voor een onderwijsloopbaan. Dat is voor ons fundamenteel. Maar als zij-instromers die morgen starten in het onderwijs twintig jaar anciënniteit meekrijgen en zij die gisteren gestart zijn geen enkel jaar, dan vinden wij dat een discriminatie die werkelijk té groot is.