You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Aandacht voor loden waterleidingen in schoolgebouwen

loden waterleidingen.jpg

“De problematiek van loden waterleidingen verdient heel wat aandacht,” antwoordde minister Hilde Crevits in de commissie Onderwijs op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits opent nieuwe school in Sint-Niklaas

foto Paul Van Landeghem.jpg

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in Sint-Niklaas de nieuwe schoolgebouwen van Campus Aangepast Onderwijs officieel geopend. Het gaat om de opening van de tweede school in het kader van het publiek-privaat programma Scholen van Morgen. 450 leerlingen zullen in de nieuwe campus school lopen. Er gaat een investering van 9 miljoen euro mee gepaard.

Erasmus plus graag gebruiksvriendelijker!

Europese vlag.jpg

Hoewel de nieuwe regelgeving rond Europese projecten voor scholen in principe vereenvoudigd is, hebben veel scholen het nu moeilijker om eraan te voldoen, antwoordde minister Crevits van onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Uitstapregeling onderwijs: langetermijnbesparing!

Toen de leeftijd voor het vervroegd afsluiten van een onderwijsloopbaan de eerste keer werd opgetrokken, heeft dat niet geleid tot meer ziektedagen bij de oudere personeelsleden, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Men verwacht daarom ook geen grote meerkost door het verder optrekken van de uitstapleeftijd. Het afschaffen van de vervroegde uittreding is dus hoe dan ook een langetermijnbesparing, zelfs al zijn de oudere personeelsleden door hun hogere anciënniteit duurder dan jonge. In 2011 werd de kost van het systeem geschat op 93.647 euro.

Heldere rechtspositieregeling uitwerken voor personeelsleden van het hoger onderwijs

professor.jpg

In de commissie Onderwijs ging minister Crevits in op een vraag van Vlaams parlementslid Jos de Meyer over de rechtspositieregeling van het personeel van de hogescholen. Hoewel de juridische vorm van hun schoolbestuur kan verschillen, geldt voor alle personeelsleden van een hogeschool de zelfde rechtspositieregeling.

Leningen scholenbouw met NWF: eindelijk stappen om het probleem aan te pakken!

geld.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg nogmaals aandacht voor de acute problemen van leningslast van scholen. Meerdere scholen hebben problemen met de aflossing van hun lening bij het Nationaal Waarborgfonds voor scholenbouw. Negen zitten zelfs in een precaire situatie!
Ministers Vandenbroucke en Smet beloofden reeds een oplossing. De Meyer waardeert dat minister Crevits in overleg met haar federale collega voor Financiën Van Overtveldt eindelijk het probleem aanpakt.
Minister Crevits antwoordde:

Schoolmoestuintjes stimuleren gezonde voeding!

moestuintje op school.jpg

“Schoolmoestuintjes bevorderen het gebruik van gezond, streekeigen en seizoensgebonden groente en fruit, maar ook de kennis ervan en de interesse voor tuinieren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
Dat was ook de aanleiding voor zijn vraag hierover aan minister van Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Minister Schauvliege antwoordde:

Leraars in de kelder kosten nog steeds veel geld

leraar

Het Vlaamse onderwijs betaalde vorig schooljaar 1,4 miljoen euro loon voor mensen die van hun schoolbestuur geen toestemming krijgen om te werken, vernam Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs. Met het systeem “terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst” kon een schoolbestuur vastbenoemde personeelsleden zonder negatieve evaluatie of speciale voorwaarden op nonactief zetten. Zulke “leraars in de kelder” mochten niet komen werken maar werden wel doorbetaald, terwijl het schoolbestuur nieuwe mensen kon aanstellen.
Sinds vorig schooljaar is het systeem op suggestie van De Meyer afgeschaft, maar dat betekent niet dat de scholen die personeelsleden terug moeten in dienst nemen of begeleiden naar een nieuwe aanstelling. Ze kunnen uiteraard wel zelf op zoek gaan naar ander werk, maar dat is met hun statuut niet altijd eenvoudig. Van de 29 “leraars in de kelder” van het schooljaar 2012-2013 (23 in het Gemeenschapsonderwijs, 4 bij het officieel gesubsidieerd onderwijs en 2 bij het vrij onderwijs) zijn er ondertussen 3 terug aan de slag.
Niemand wordt verplicht om die mensen terug aan te nemen, merkt De Meyer op, en dus wordt hun loon doorbetaald tot ze met pensioen gaan. In het kader van de nieuwe strenge besparingen op loonkost in het onderwijs roept dat toch vragen op.

Assistentiehonden mogen mee in de klas!

assistentiehond.jpg

“Assistentiehonden en honden in opleiding mogen in principe mee naar school,” antwoordde minister voor Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

In 2013 werd het decreet van 20 maart 2009 over de toegang tot publieke plaatsen van assistentiehonden en honden in opleiding aangepast. De uitvoeringsbesluiten bij het decreet zijn gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 19 juli 2013.

Omwille van het feit dat er soms interpretatieverschillen zijn over de regelgeving ondervroeg De Meyer minister Crevits over deze problematiek.

Onze samenleving schreeuwt om technisch geschoolden!

STEM.jpg

"Onze samenleving schreeuwt om technisch, technologisch personeel en om mensen die ingenieurswetenschappen hebben gedaan. Als er initiatieven in het veld zelf groeien, laat ons die dan alle kansen geven en laat ons die stimuleren en op de juiste manier sturen."
Met deze zin besloot Jos De Meyer de actuele vragen over STEM in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.
Het volledige verslag vindt u hieronder.