You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Bestuurstaaltest buitenlandse professoren mogelijk vervangen door inspanningsverbintenis

Minister Hilde Crevits.jpg

De taaltest die anderstalige professoren moeten afleggen om aan tonen dat ze het Nederlands machtig zijn, wordt mogelijk vervangen door een inspanningsverbintenis. Het gaat om docenten die in een andere taal lesgeven, maar moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen om bijvoorbeeld deliberaties te volgen. Onderwijsminister Hilde Crevits liet donderdag in het Vlaams parlement verstaan dat ze het idee genegen is.
Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Ann Brusseel (Open Vld) en Tine Soens (sp.a) ondervroegen minister Crevits over deze taalregeling.

Elektronische loonbrief wordt de norm voor Vlaams onderwijspersoneel

loonbrief.jpg

Vanaf 1 september wordt de elektronische loonbrief de norm voor het onderwijzend personeel in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
Sinds juni 2009 kan het onderwijspersoneel zijn maandelijkse loonbrief al digitaal ontvangen. Vandaag hebben ruim 45.100 personeelsleden vrijwillig ingetekend voor de elektronische brief.

Efficiënte en billijke aanpak van de capaciteitsproblemen in het onderwijs!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg in de commissie Onderwijs minister Hilde Crevits over de oproep aan de lokale taskforces capaciteit voor het gewoon basisonderwijs om een prioriteitenlijst op te maken van de ingediende capaciteitsprojecten.
De Meyer stelde deze vraag vanuit de bezorgdheid voor een efficiënte aanpak van de problematiek en een correcte en billijke verdeling van de middelen met respect voor Onderwijsdecreet II.
Hieronder vindt u het volledige verslag.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=963236

Pesten op school tegengaan!

pesten.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg, samen met een aantal collega’s, de minister van onderwijs over dit maatschappelijk belangrijk thema. Ook de VLOR kwam haar deskundig advies toelichten op de commissie onderwijs.

Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

BRUSSEL 22/01 (BELGA) = Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.
Leerkrachten kregen tot nog toe de kans om op hun 58ste vervroegd te stoppen met werken via de terbeschikkingstelling (TBS). In principe blijven ze dan ter beschikking om in te springen waar nodig, aan een lager loon. Vorig jaar werd de TBS aangevraagd door 408 personen, met een piek van 56 in december, zei onderwijsminister Hilde Crevits donderdagochtend in het Vlaams parlement op een vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Leegstand van onderwijsinfrastructuur rendeert … enkel voor Gemeenschapsonderwijs!

GO!.jpg

Een schoolbestuur moet zich gedragen als een goede huisvader en moet dus zorgzaam omgaan met de middelen die het ter beschikking heeft. Dat middelen en infrastructuur renderen voor het Gemeenschapsonderwijs, bleek uit het antwoord van minister Crevits op de vragen hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Belang van sociaal overleg onderwijssector niet te onderschatten / Bijna 30% onderwijssector gaf signaal

staking in school.jpg

In totaal namen 50.624 onderwijsmensen deel aan de nationale stakingsdag van 15 december laatstleden. Dat komt erop neer dat ongeveer 28% van de 181.555 personeelsleden in het Vlaamse onderwijs het werk neerlegde. In een reactie op de cijfers die hij bij minister Crevits opvroeg, zegt Vlaams parlementslid Jos De Meyer: “Dit is een niet te miskennen signaal.”

Termijn schoolgebouwenprogramma "Scholen van Morgen" verlengd tot 2020

scholen van morgen.jpg

De Vlaamse regering verlengt de termijn voor de realisatie van schoolgebouwen in het project "Scholen van Morgen" van 2017 naar 2020. Op die manier wordt de realisatie van 50 projecten die vertragingen hadden opgelopen verzekerd. Het doel blijft ook om alle 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen, volledig te realiseren. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits woensdag geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

Verlofstelsels in het onderwijs: een complex kluwen

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

Volgens minister Crevits is het grote aantal mogelijkheden voor onderwijspersoneelsleden om tijdelijk minder te werken een “ongemeen complex kluwen van mogelijkheden”. Dat antwoordde ze op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Sterft de schoolmeester uit?

leraar.jpg

De tendens naar vervrouwelijking zet zich op alle niveaus van ons onderwijs verder door, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
De vervrouwelijking neemt toe in alle sectoren. Vroeger bestond er al een zeer sterk overwicht aan vrouwelijke leerkrachten in de basisschool, terwijl bij de professoren aan de universiteit en in de directiefuncties in het secundair onderwijs nog een meerderheid mannen te vinden was. De cijfers tonen aan dat ook in die functies met meer status de dames oprukken. In 2004 was het aandeel mannelijke directeurs in het basisonderwijs nog 53,4%, in 2014 is hun aandeel verminderd tot 42,8%.
Bij de docenten aan de hogeschool is het aandeel mannen in de zelfde periode afgenomen van 53,7% naar 45,9%.