You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

M-decreet bijgestuurd?

minister voor Onderwijs Hilde Crevits.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vestigde in de commissie Onderwijs opnieuw de aandacht op een aantal belangrijke uitdagingen, dat de implementatie van het M-decreet met zich meebrengt.
In het bijzonder uitte hij zijn zorg voor de tewerkstelling van leraars in gewoon en buitengewoon onderwijs en voor het behoud van de bestaande expertise die een optimale ondersteuning en begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften garandeert.

Grote screening studierichtingen secundair onderwijs afgerond

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

BRUSSEL 23/04 (BELGA) = Alle studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs zijn tegen het licht gehouden. De screening past in de hervorming van het secundair onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat er vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de geplande drieledige structuur in de derde graad. Zo zouden er doorstroomrichtingen komen voor wie later verder wil studeren, arbeidsmarktgerichte richtingen voor wie meteen wil gaan werken en richtingen die beide combineren. Maar die combinatie waarmaken, blijkt moeilijk, zo stelt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Nog steeds 173 salarisschalen in het onderwijs en meerdere anomalieën

klas.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister Crevits in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement of het zinvol is de 182 weddeschalen die volgens Agodi in het jaarverslag over 2013 gehanteerd worden in het onderwijs, te behouden.

Scholenbouw: capaciteitsmiddelen eerlijk verdelen!

geld.jpg

In Vlaanderen neemt de schoolbevolking toe, maar niet overal in gelijke mate en in het zelfde tempo. Daardoor is het in sommige gemeenten veel dringender om te investeren in schoolgebouwen dan in andere, en sinds 2009 is er daarom een speciaal budget uitgetrokken voor “capaciteitsproblemen”.
Hoe nijpend en dringend de nood ook is, toch duurt het in sommige gevallen zeer lang voor men werkelijk begint te bouwen. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs.

Bestuurstaaltest buitenlandse professoren mogelijk vervangen door inspanningsverbintenis

Minister Hilde Crevits.jpg

De taaltest die anderstalige professoren moeten afleggen om aan tonen dat ze het Nederlands machtig zijn, wordt mogelijk vervangen door een inspanningsverbintenis. Het gaat om docenten die in een andere taal lesgeven, maar moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen om bijvoorbeeld deliberaties te volgen. Onderwijsminister Hilde Crevits liet donderdag in het Vlaams parlement verstaan dat ze het idee genegen is.
Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Ann Brusseel (Open Vld) en Tine Soens (sp.a) ondervroegen minister Crevits over deze taalregeling.

Elektronische loonbrief wordt de norm voor Vlaams onderwijspersoneel

loonbrief.jpg

Vanaf 1 september wordt de elektronische loonbrief de norm voor het onderwijzend personeel in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
Sinds juni 2009 kan het onderwijspersoneel zijn maandelijkse loonbrief al digitaal ontvangen. Vandaag hebben ruim 45.100 personeelsleden vrijwillig ingetekend voor de elektronische brief.

Efficiënte en billijke aanpak van de capaciteitsproblemen in het onderwijs!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg in de commissie Onderwijs minister Hilde Crevits over de oproep aan de lokale taskforces capaciteit voor het gewoon basisonderwijs om een prioriteitenlijst op te maken van de ingediende capaciteitsprojecten.
De Meyer stelde deze vraag vanuit de bezorgdheid voor een efficiënte aanpak van de problematiek en een correcte en billijke verdeling van de middelen met respect voor Onderwijsdecreet II.
Hieronder vindt u het volledige verslag.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=963236

Pesten op school tegengaan!

pesten.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg, samen met een aantal collega’s, de minister van onderwijs over dit maatschappelijk belangrijk thema. Ook de VLOR kwam haar deskundig advies toelichten op de commissie onderwijs.

Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

BRUSSEL 22/01 (BELGA) = Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.
Leerkrachten kregen tot nog toe de kans om op hun 58ste vervroegd te stoppen met werken via de terbeschikkingstelling (TBS). In principe blijven ze dan ter beschikking om in te springen waar nodig, aan een lager loon. Vorig jaar werd de TBS aangevraagd door 408 personen, met een piek van 56 in december, zei onderwijsminister Hilde Crevits donderdagochtend in het Vlaams parlement op een vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Leegstand van onderwijsinfrastructuur rendeert … enkel voor Gemeenschapsonderwijs!

GO!.jpg

Een schoolbestuur moet zich gedragen als een goede huisvader en moet dus zorgzaam omgaan met de middelen die het ter beschikking heeft. Dat middelen en infrastructuur renderen voor het Gemeenschapsonderwijs, bleek uit het antwoord van minister Crevits op de vragen hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.