You are hereOnderwijs

Onderwijs


Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

BRUSSEL 22/01 (BELGA) = Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.
Leerkrachten kregen tot nog toe de kans om op hun 58ste vervroegd te stoppen met werken via de terbeschikkingstelling (TBS). In principe blijven ze dan ter beschikking om in te springen waar nodig, aan een lager loon. Vorig jaar werd de TBS aangevraagd door 408 personen, met een piek van 56 in december, zei onderwijsminister Hilde Crevits donderdagochtend in het Vlaams parlement op een vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Leegstand van onderwijsinfrastructuur rendeert … enkel voor Gemeenschapsonderwijs!

GO!.jpg

Een schoolbestuur moet zich gedragen als een goede huisvader en moet dus zorgzaam omgaan met de middelen die het ter beschikking heeft. Dat middelen en infrastructuur renderen voor het Gemeenschapsonderwijs, bleek uit het antwoord van minister Crevits op de vragen hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Belang van sociaal overleg onderwijssector niet te onderschatten / Bijna 30% onderwijssector gaf signaal

staking in school.jpg

In totaal namen 50.624 onderwijsmensen deel aan de nationale stakingsdag van 15 december laatstleden. Dat komt erop neer dat ongeveer 28% van de 181.555 personeelsleden in het Vlaamse onderwijs het werk neerlegde. In een reactie op de cijfers die hij bij minister Crevits opvroeg, zegt Vlaams parlementslid Jos De Meyer: “Dit is een niet te miskennen signaal.”

Termijn schoolgebouwenprogramma "Scholen van Morgen" verlengd tot 2020

scholen van morgen.jpg

De Vlaamse regering verlengt de termijn voor de realisatie van schoolgebouwen in het project "Scholen van Morgen" van 2017 naar 2020. Op die manier wordt de realisatie van 50 projecten die vertragingen hadden opgelopen verzekerd. Het doel blijft ook om alle 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen, volledig te realiseren. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits woensdag geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

Verlofstelsels in het onderwijs: een complex kluwen

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

Volgens minister Crevits is het grote aantal mogelijkheden voor onderwijspersoneelsleden om tijdelijk minder te werken een “ongemeen complex kluwen van mogelijkheden”. Dat antwoordde ze op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Sterft de schoolmeester uit?

leraar.jpg

De tendens naar vervrouwelijking zet zich op alle niveaus van ons onderwijs verder door, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
De vervrouwelijking neemt toe in alle sectoren. Vroeger bestond er al een zeer sterk overwicht aan vrouwelijke leerkrachten in de basisschool, terwijl bij de professoren aan de universiteit en in de directiefuncties in het secundair onderwijs nog een meerderheid mannen te vinden was. De cijfers tonen aan dat ook in die functies met meer status de dames oprukken. In 2004 was het aandeel mannelijke directeurs in het basisonderwijs nog 53,4%, in 2014 is hun aandeel verminderd tot 42,8%.
Bij de docenten aan de hogeschool is het aandeel mannen in de zelfde periode afgenomen van 53,7% naar 45,9%.

"Andere” diploma’s in het onderwijs

graduation-36012_1280.jpg

JDM: “Naarmate de vakken meer diepgang krijgen, worden minder mensen ingezet met een ‘vereist’ diploma.”

Ons onderwijs heeft duidelijk te weinig leraren met een masterdiploma die opgeleid zijn in het vak dat ze moeten onderwijzen. Dat blijkt uit de cijfers die minister Crevits van Onderwijs bezorgde aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer in antwoord op zijn vraag over de bevoegdheidsbewijzen in het onderwijs.

Minister Crevits wil de “minimumpakketten” in het onderwijs bijsturen

Minister Hilde Crevits.jpg

De “vrije keuze” in het Vlaams onderwijs moet gewaarborgd blijven, maar we moeten wel nagaan of er geen betere modaliteiten zijn dan het systeem van de minimumpakketten, antwoordde minister Crevits op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Dringend studieaanbod vereenvoudigen!

studierichtingen.jpg

Interesse voor technische richtingen verhoogt niet door nieuwe programmaties of grote keuze aan afstudeerrichtingen

Vanaf dit schooljaar zijn nieuwe regels van kracht voor scholen die hun onderwijsaanbod willen aanpassen. Studierichtingen die passen in het Vlaamse actieplan om meer leerlingen te laten kiezen voor wetenschappen, techniek en wiskunde kunnen sinds september 2014 vrij worden geprogrammeerd, maar dat heeft eigenlijk niet geleid tot een merkbare verhoging van het leerlingenaantal in die richtingen. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer in antwoord op zijn vraag hierover aan minister Crevits van Onderwijs.

Crevits deelt bezorgdheid onderwijsveld inzake pensioenhervorming

Minister Hilde Crevits.jpg

In de commissie onderwijs stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister Crevits de vraag naar de invloed van de geplande federale pensioenhervormingen op de pensioenregeling in het Vlaamse onderwijs. De minister antwoordde dat ze de doelstellingen van de federale hervormingen onderschrijft, maar dat ze in een brief aan de federale minister van pensioenen sterk de noodzaak aan sociaal overleg en overgangsmaatregelen benadrukte. Iets wat ze in een nakend overleg verder op het agenda zal plaatsen.