You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Schoolmoestuintjes stimuleren gezonde voeding!

moestuintje op school.jpg

“Schoolmoestuintjes bevorderen het gebruik van gezond, streekeigen en seizoensgebonden groente en fruit, maar ook de kennis ervan en de interesse voor tuinieren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
Dat was ook de aanleiding voor zijn vraag hierover aan minister van Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Minister Schauvliege antwoordde:

Leraars in de kelder kosten nog steeds veel geld

leraar

Het Vlaamse onderwijs betaalde vorig schooljaar 1,4 miljoen euro loon voor mensen die van hun schoolbestuur geen toestemming krijgen om te werken, vernam Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs. Met het systeem “terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst” kon een schoolbestuur vastbenoemde personeelsleden zonder negatieve evaluatie of speciale voorwaarden op nonactief zetten. Zulke “leraars in de kelder” mochten niet komen werken maar werden wel doorbetaald, terwijl het schoolbestuur nieuwe mensen kon aanstellen.
Sinds vorig schooljaar is het systeem op suggestie van De Meyer afgeschaft, maar dat betekent niet dat de scholen die personeelsleden terug moeten in dienst nemen of begeleiden naar een nieuwe aanstelling. Ze kunnen uiteraard wel zelf op zoek gaan naar ander werk, maar dat is met hun statuut niet altijd eenvoudig. Van de 29 “leraars in de kelder” van het schooljaar 2012-2013 (23 in het Gemeenschapsonderwijs, 4 bij het officieel gesubsidieerd onderwijs en 2 bij het vrij onderwijs) zijn er ondertussen 3 terug aan de slag.
Niemand wordt verplicht om die mensen terug aan te nemen, merkt De Meyer op, en dus wordt hun loon doorbetaald tot ze met pensioen gaan. In het kader van de nieuwe strenge besparingen op loonkost in het onderwijs roept dat toch vragen op.

Assistentiehonden mogen mee in de klas!

assistentiehond.jpg

“Assistentiehonden en honden in opleiding mogen in principe mee naar school,” antwoordde minister voor Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

In 2013 werd het decreet van 20 maart 2009 over de toegang tot publieke plaatsen van assistentiehonden en honden in opleiding aangepast. De uitvoeringsbesluiten bij het decreet zijn gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 19 juli 2013.

Omwille van het feit dat er soms interpretatieverschillen zijn over de regelgeving ondervroeg De Meyer minister Crevits over deze problematiek.

Onze samenleving schreeuwt om technisch geschoolden!

STEM.jpg

"Onze samenleving schreeuwt om technisch, technologisch personeel en om mensen die ingenieurswetenschappen hebben gedaan. Als er initiatieven in het veld zelf groeien, laat ons die dan alle kansen geven en laat ons die stimuleren en op de juiste manier sturen."
Met deze zin besloot Jos De Meyer de actuele vragen over STEM in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.
Het volledige verslag vindt u hieronder.

STARTBANEN EEN RENDERENDE INVESTERING VOOR KANSARME JONGEREN

De doelstellingen van de startbaanprojecten worden bereikt, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams Parlemenslid Jos De Meyer. in 2013 en 2014 werd op het Vlaamse onderwijsbudget 5.743.000 euro ingeschreven voor startbanen. Daarnaast was telkens ook een enveloppe met middelen voorzien bij de RVA. In 2014 werden die middelen na de zesde staatshervorming een Vlaamse verantwoordeljkheid. In dat jaar werd 30,7 miljoen euro begroot voor globale projecten rond startbanen.

M-decreet bijgestuurd?

minister voor Onderwijs Hilde Crevits.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vestigde in de commissie Onderwijs opnieuw de aandacht op een aantal belangrijke uitdagingen, dat de implementatie van het M-decreet met zich meebrengt.
In het bijzonder uitte hij zijn zorg voor de tewerkstelling van leraars in gewoon en buitengewoon onderwijs en voor het behoud van de bestaande expertise die een optimale ondersteuning en begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften garandeert.

Grote screening studierichtingen secundair onderwijs afgerond

Vlaams minister Hilde Crevits.jpg

BRUSSEL 23/04 (BELGA) = Alle studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs zijn tegen het licht gehouden. De screening past in de hervorming van het secundair onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat er vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de geplande drieledige structuur in de derde graad. Zo zouden er doorstroomrichtingen komen voor wie later verder wil studeren, arbeidsmarktgerichte richtingen voor wie meteen wil gaan werken en richtingen die beide combineren. Maar die combinatie waarmaken, blijkt moeilijk, zo stelt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Nog steeds 173 salarisschalen in het onderwijs en meerdere anomalieën

klas.jpg

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister Crevits in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement of het zinvol is de 182 weddeschalen die volgens Agodi in het jaarverslag over 2013 gehanteerd worden in het onderwijs, te behouden.

Scholenbouw: capaciteitsmiddelen eerlijk verdelen!

geld.jpg

In Vlaanderen neemt de schoolbevolking toe, maar niet overal in gelijke mate en in het zelfde tempo. Daardoor is het in sommige gemeenten veel dringender om te investeren in schoolgebouwen dan in andere, en sinds 2009 is er daarom een speciaal budget uitgetrokken voor “capaciteitsproblemen”.
Hoe nijpend en dringend de nood ook is, toch duurt het in sommige gevallen zeer lang voor men werkelijk begint te bouwen. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs.

Bestuurstaaltest buitenlandse professoren mogelijk vervangen door inspanningsverbintenis

Minister Hilde Crevits.jpg

De taaltest die anderstalige professoren moeten afleggen om aan tonen dat ze het Nederlands machtig zijn, wordt mogelijk vervangen door een inspanningsverbintenis. Het gaat om docenten die in een andere taal lesgeven, maar moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen om bijvoorbeeld deliberaties te volgen. Onderwijsminister Hilde Crevits liet donderdag in het Vlaams parlement verstaan dat ze het idee genegen is.
Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Ann Brusseel (Open Vld) en Tine Soens (sp.a) ondervroegen minister Crevits over deze taalregeling.