You are hereOnderwijs

Onderwijs

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Betrokkenheid onderwijsverstrekkers in AGIOn nog steeds niet geregeld

2011-03-16 - Agion.jpg

Het is belangrijk dat het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) soepel werkt en met grote betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers. Dit is de beste garantie op een efficiënte en vlotte werking van de instelling die de schoolinfrastructuurwerking coördineert.

Smet: onderzoek naar eendagsziekteverloven onderwijspersoneel

2011-03-03 ziekteverzuim.jpg

Uit het rapport ‘Ziekteverzuim 2009 van het Vlaams onderwijspersoneel’ van de Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs en Mensura Encare Absenteïsme blijkt dat de ééndagsziekteverloven in 2009 voor het tweede jaar op rij gestegen zijn. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer (CD&V) en Kathleen Helsen (CD&V) om de minister van Onderwijs hierover aan de tand te voelen. Deze bevestigde dat de trend zorgwekkend is en beloofde een onderzoek om de achterliggende redenen in kaart te brengen.

Geen inschrijvingsgeld in secundair onderwijs!

In de commissie Onderwijs vond een interessant gesprek plaats over voorschotten op rekeningen, waarborgen bij inschrijvingen en inschrijvingsgeld.
Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer vertolkte het CD&V-standpunt: inschrijvingsgeld en waarborgen zijn verboden. Voorschotten op facturen kunnen mits opname in het schoolreglement, redelijkheid van het bedrag, verwijzing naar het aangekochte schoolmateriaal en mits de voorschotten niet betaald worden voor de aanvang van het schooljaar.
De minister kon zich in dit standpunt vinden en achtte een omzendbrief hierover niet opportuun.

Externen verdienden 2,5 miljoen aan scholenbouw

De Vlaamse regering betaalde 2,5 miljoen euro aan consultants voor publiek-private samenwerking.

De inhaalbeweging in de scholenbouw is een paradepaardje van de vorige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A). Dankzij een publiek-private (PPS) samenwerking moeten er in Vlaanderen de komende jaren voor 1,5 miljard euro nieuwe scholen worden gebouwd. De opstart daarvan heeft wel een kostprijs, zo blijkt nu uit het antwoord van minister Pascal Smet op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Geen nieuwe discriminatie in werkingsmiddelen van onze scholen

2011-02-19 - klaslokaal.JPG

Vanaf 2009 krijgen de basisscholen de werkingsmiddelen volgens een nieuw financieringssysteem op basis van school- en leerlingenkenmerken. De bandbreedte van het effect van deze kenmerken heeft een groeipad dat vertrekt op 14 % van de werkingsmiddelen en evolueert naar 15,5 %. Uit het jaarverslag van Agodi blijkt echter dat de verschillen tussen de scholen wel enorm groot worden: gaande van 495 tot 865 euro per leerling. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet het systeem onder de loupe te nemen.

8 van de 211 schoolbesturen onderschreven voorcontract DBFM

2011-01-20 - Pascal Smet.jpg

Op 1 december, de initiële deadline, waren nog maar vijf voorcontracten ondertekend. Tot op vandaag kwamen daar nog eens drie scholen bij. Dit antwoordde minister Smet in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Het gaat hier over vijf vrije gesubsidieerde scholen, en drie officiële gesubsidieerde scholen. Het Gemeenschapsonderwijs, zo wist Smet, zal pas eind deze maand haar beslissingen nemen.

Loonlast onderwijspersoneel met TBS: minister ontwijkt voorlopig het debat

2011-01-19 - schoolbel.jpg

Op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister voor Onderwijs Pascal Smet hoe hij het TBS-systeem ziet evolueren in het kader van het eindeloopbaandebat en of hij denkt aan incentives om leerkrachten langer aan het werk te houden, antwoordde de minister: “het TBS-stelsel moet gekaderd worden in het eindeloopbaandebat dat ik met de sociale partners zal voeren. De gesprekken hierover moeten nog opgestart worden. Momenteel loopt er ook een onderzoek m.b.t. de oorzaken en motieven van vroegtijdige uittrede van leerkrachten. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van 2011. Pas na de afronding van dit onderzoek zal ik bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden.”

Reglementair kader voor personeel semi-internaten zit in de pijplijn

2011-01-18 - semi-internaat.JPG

Voor de prestatieregeling van de personeelsleden verbonden aan de semi-internaten is geen algemeen reglementair kader vastgelegd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Smet wanneer er duidelijkheid en vooral eenvormigheid zal komen voor het personeel. De minister stelde dat de regelgeving over de internaten aan een grondige modernisering toe is en dat dit één van de elementen is die valt onder de intentie uit het regeerakkoord om de onderwijsregelgeving eenvoudiger en transparanter te maken.

Opvolging capaciteitsproblemen in Vlaamse steden

school Krugerstraat.jpg

Recente demografische evoluties in centrumsteden zouden capaciteitsproblemen in de hand kunnen werken. Op 10 november 2010 stelde minister Smet een eerste voortgangsrapportage rond deze problematiek voor. De start van het tweede semester leek Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een goede gelegenheid om de minister om een nieuwe stand van zaken te vragen.

Blijvende aandacht voor armoede en hoger onderwijs noodzakelijk

aula Universiteit Gent

In 2010, het Europees jaar van de armoede, bekeek de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) de link tussen armoede en hoger onderwijs. In dit advies stelt de VLOR vast dat de weg naar het hoger onderwijs nog steeds onvoldoende gekend is voor mensen in armoede. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van onderwijs Smet over de beleidsmatige aanpak van armoede.