You are hereLandbouw & platteland

Landbouw & platteland

warning: Creating default object from empty value in /customers/e/5/a/josdemeyer.be/httpd.www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Opleiding en vorming van toekomstige bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw moet verder versterkt worden

laboklas.jpg

Aan jonge landbouwers worden op vele terreinen steeds hogere eisen gesteld, de vorige minister van Landbouw noemde hen terecht “ondernemers in het kwadraat”.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan minister voor Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement wat haar visie is op het beroepsprofiel van de toekomstige land- en tuinbouwers en over de rol van de naschoolse vorming in het geheel van de opleiding van land- en tuinbouwers.

"Bij dijkbreuk wordt kerncentrale onbereikbaar"

kerncentrale Doel.jpg

De kerncentrale van Doel dreigt onbereikbaar te worden als er een dijkbreuk zou zijn in het nieuwe overstromingsgebied Hedwige-Prosperpolder. Dat zegt een Nederlandse studie. Volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is de kans klein dat de dijk het zal begeven. Hij wil wel de toegangsweg verhogen.

Het was de Koch Adviesgroep die de veiligheidsaspecten van het onder water zetten van de Hedwigepolder onderzocht. Het rapport dateert van 2012, maar is niet openbaar gemaakt. Het kwam wel aan bod bij een procedure bij de Nederlandse Raad van State.

“Groter risico op kernramp in Doel bij onder water gezette polder”

kerncentrale Doel.jpg

De kans op een kernramp in Doel neemt in ernstige mate toe als de Hedwigepolder onder water wordt gezet tegen 2019. Dat zegt de Nederlandse ingenieur en waterveiligheidspecialist Frans Koch. De dijken rond de kerncentrale zijn niet hoog en sterk genoeg om stand te houden bij ernstige watersnood. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) maakt zich sterk dat het zo'n vaart niet zal lopen.

Presentatiedag jonge paarden BWP regio Sint-Niklaas

BWP regio Sint-Niklaas.jpg

Prijsuitreiking jaarlingen: knappe organisatie en veel kwaliteit bij de jonge paarden!

Regering weet geen betere aanpak voor natuur en haven

polder.jpg

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) valt het op dat zowel de haven als de natuurverenigingen altijd de lof bezongen van de aanpak die nu in ongenade valt. Hij vraagt aan minister Schauvliege om bij het zoeken naar een oplossing geen nieuwe landbouwgronden in de regio meer op te offeren. “De land- en tuinbouwers in de regio hebben reeds viermaal gronden opgeofferd: voor de havenontwikkeling, voor de uitdieping van de Schelde, voor natuurgebieden die waren ontstaan op opgespoten gronden die decennialang hebben liggen wachten op ontwikkeling, en voor proactieve natuur. Ik denk dat het op dat vlak voldoende is geweest.”

Parlement bespreekt voorzet productiebeperking

protest.jpg

De Vlaamse en Waalse minister van Landbouw hebben eind februari een gemeenschappelijk plan aan Europa overgemaakt ter bestrijding van de crisis in de dierlijke sectoren. Elke lidstaat deed dat zodat de ministers zich in hun zoektocht naar structurele oplossingen gezamenlijk kunnen buigen over een selectie van de voorstellen. Het Belgische standpunt kwam ter sprake in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. De vrijwillige productiebeperking die Schauvliege en Collin zinvol achten, rolde het meest over de tongen.

Food Pilot scoort en laat scoren

koekjes Food Pilot.jpg

Het toepassings- en analysecentrum bij uitstek voor de agrovoedingsindustrie, de Food Pilot, liet nooit meer bedrijven proeven van toegepaste innovatie dan in 2015. Dat blijkt uit het antwoord van landbouwminister Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V). Het aantal piloottesten steeg van 219 in 2013 naar 353 in 2015. Die testen gebeuren voor de helft van de gevallen op vraag van grote bedrijven. Landbouwbedrijven zijn goed voor acht procent van het aantal aanvragen. Ook 2016 moet een topjaar worden, zo blijkt uit de planning.

Parlement ijvert voor landbouw in de kmo-portefeuille

landbouw.jpg

In een motie vraagt het Vlaams Parlement aan de regering om de kmo-portefeuille open te stellen voor land- en tuinbouwbedrijven, zoals het ook in het regeerakkoord staat. Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege is vragende partij en wil samen met haar collega Muyters nagaan wat de mogelijkheden zijn. “De kmo-portefeuille geeft advies, coaching en technologieverkenningen op bedrijfsniveau. Ook land- en tuinbouwers zouden daar heel goed gebruik van kunnen maken”, aldus Schauvliege. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte de kwestie aan bij minister Muyters.

Boeren op een Kruispunt schakelt meer psychologen in

laarzen - beeld loonwerk Defour.jpg

In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement werd Boeren op een Kruispunt geprezen voor zijn erg verdienstelijke werk. Dat gebeurde toen Jos De Meyer (CD&V) de aandacht vestigde op de soms moeilijke sociaaleconomische situatie in de landbouwsector. Een terechte bezorgdheid als je het Vlaams minister Joke Schauvliege vraagt. Zo heeft Boeren op een Kruispunt het voorbije jaar 60 procent meer middelen moeten uittrekken voor de psychologische begeleiding van land- en tuinbouwers. De verwachting is dat de vzw in de toekomst nog vaker een beroep zal moeten doen op gediplomeerde psychologen. Om daarop te anticiperen start een Leader-project ‘Zot van (‘t) boeren’, met de bedoeling om “warme oplossingen te verspreiden om problemen te voorkomen of aan te pakken”.